Kafjärdens Förskola
arrow Kafjärdens Förskola
Kafjärdens Förskola
arrow Kafjärdens Förskola

Om oss

Kafjärdens Förskola
Kafjärdens Förskola
Kafjärdens Förskola
Om oss
arrow Kafjärdens Förskola

Vi bygger en ljus
framtid för dina barn

Förskolan präglas av ett barnperspektiv som uttrycks i kärlek och respekt – Jag ser dig, jag hör dig, jag bekräftar dig. Den dagliga verksamheten genomsyras av värme och empati mellan barn och vuxna.

På Kafjärdens förskola kommer barnen i kontakt med kultur, natur och skapande aktiviteter som ger inlärning för hela livet. Språk och matematik finns som en naturlig del i verksamheten. Vi vill väcka barnens lust och nyfikenhet till att utforska och söka kunskap.

Förskolan är kreativ med en god pedagogisk kvalité och ett miljömedvetet arbetssätt. Vår vision är att erbjuda en trygg och trovärdig skola där alla barn ges möjlighet att med glädje erövra sin omvärld.

Kafjärdens förskola drivs som aktiebolag med styrelse på uppdrag av Kafjärdens församling.

Kafjärdens Förskola
arrow Kafjärdens Förskola

Om Kafjärdens Förskola

Kafjärdens förskola bedriver verksamhet för barn mellan 1-5 år.  Förnärvarande har vi 23 barn uppdelat på två avdelningar.

Vi har öppet mellan 6:15 – 17:30 (vid behov till 18:30)

Förskolans miljö är innehållsrik och anpassad till barnen så att den ger förutsättningar till utveckling och lärande. Material finns tillgängligt på barnens nivå, bord och stolar är låga och i miljön finns mötesplatser som ger möjligheter till samspel med andra.

Kafjärdens förskola
arrow Kafjärdens Förskola
Kafjärdens Förskola
arrow Kafjärdens Förskola

Hör av dig vid frågor!